"the tool" - ett verktyg för praktisk idégenerering av magdalena bibik